SẢN PHẨM SIÊU KHUYẾN MÃI

Giảm giá!
13,712,000.00 10,015,000.00
Giảm giá!
7,625,420.00 7,175,000.00
Giảm giá!
15,517,806.00 14,022,000.00
Giảm giá!
19,546,780.00 18,121,000.00
Giảm giá!
5,161,200.00 4,955,000.00
Giảm giá!

CISCO

GLC-LH-SMD

10,069,400.00 9,810,000.00
Giảm giá!

CISCO

GLC-TE

4,554,000.00 4,500,000.00
Giảm giá!
5,566,000.00 5,299,000.00
Giảm giá!

CABLE CISCO

CAB-SPWR-30CM

961,400.00 922,000.00
Giảm giá!

CABLE CISCO

CAB-CONSOLE-USB

354,200.00 330,000.00
Giảm giá!

CABLE CISCO

CAB-CONSOLE-RJ45

303,600.00 300,000.00
Giảm giá!

CABLE CISCO

STACK-T1-50CM

1,012,000.00 995,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24TC-S

8,348,375.00 7,155,750.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960C-8TC-S

7,427,175.00 6,366,150.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-12PC-S

24,699,675.00 21,171,150.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-8TC-S

17,214,925.00 14,755,650.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-8TS-LL

8,866,550.00 7,599,900.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-8PS-LL

9,039,275.00 7,747,950.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960C-8TC-L

9,730,175.00 8,340,150.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24TC-L

14,911,925.00 12,781,650.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+48TC-L

28,729,925.00 24,625,650.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+48TC-S

14,336,175.00 12,288,150.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24PC-L

28,729,925.00 24,625,650.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24PC-S

20,669,425.00 17,716,650.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SG95D-08

1,133,000.00 1,065,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SG95-24

4,045,000.00 3,690,000.00
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF350-24-K9

4,458,000.00 4,312,000.00
Giảm giá!

WIFI CISCO

RV130W-A-K9

3,365,000.00 3,100,000.00

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CISCO

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẤU HÌNH THIẾT BỊ