SẢN PHẨM SIÊU KHUYẾN MÃI

Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-CAP2602E-E-K9

15,768,800 13,817,250
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP1832I-S-K9

8,769,233 8,251,250
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP2802I-S-K9

17,845,477 16,125,300
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP3802I-S-K9

22,478,797 20,839,150
Giảm giá!

MODULE CISCO

C3850-NM-4-1G

5,935,380 5,698,250
Giảm giá!

MODULE CISCO

GLC-LH-SMD

11,579,810 11,281,500
Giảm giá!

MODULE CISCO

GLC-TE

5,237,100 5,175,000
Giảm giá!

MODULE CISCO

PWR-C2-250WAC

6,400,900 6,093,850
Giảm giá!

CABLE CISCO

CAB-SPWR-30CM

1,105,610 1,060,300
Giảm giá!

CABLE CISCO

CAB-CONSOLE-USB

407,330 379,500
Giảm giá!

CABLE CISCO

CAB-CONSOLE-RJ45

349,140 345,000
Giảm giá!

CABLE CISCO

STACK-T1-50CM

1,163,800 1,144,250
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24TC-S

9,600,631 8,229,113
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960C-8TC-S

8,541,251 7,321,073
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-12PC-S

28,404,626 24,346,823
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-8TC-S

19,797,164 16,968,998
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-8TS-LL

10,196,533 8,739,885
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-8PS-LL

10,395,166 8,910,143
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960C-8TC-L

11,189,701 9,591,173
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24TC-L

17,148,714 14,698,898
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+48TC-L

33,039,414 28,319,498
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+48TC-S

16,486,601 14,131,373
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24PC-L

33,039,414 28,319,498
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24PC-S

23,769,839 20,374,148
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SG95-24

4,651,750 3,685,000
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SG95-16

3,341,900 2,563,800
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF95-24

2,099,900 1,665,500
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF95D-16

1,285,765 1,027,272
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SG95D-08

1,290,000 1,085,000
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF95D-08

713,000 573,636
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF350-24-K9

5,126,700 4,958,800
Giảm giá!

WIFI CISCO

RV130W-A-K9

3,869,750 3,565,000

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CISCO

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẤU HÌNH THIẾT BỊ