SẢN PHẨM SIÊU KHUYẾN MÃI

Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-CAP2602E-E-K9

13,712,000 12,015,000
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP1832I-S-K9

7,625,420 7,175,000
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP2802I-S-K9

15,517,806 14,022,000
Giảm giá!

WIFI CISCO

AIR-AP3802I-S-K9

19,546,780 18,121,000
Giảm giá!

MODULE CISCO

C3850-NM-4-1G

5,161,200 4,955,000
Giảm giá!

MODULE CISCO

GLC-LH-SMD

10,069,400 9,810,000
Giảm giá!

MODULE CISCO

GLC-TE

4,554,000 4,500,000
Giảm giá!

MODULE CISCO

PWR-C2-250WAC

5,566,000 5,299,000
Giảm giá!

CABLE CISCO

CAB-SPWR-30CM

961,400 922,000
Giảm giá!

CABLE CISCO

CAB-CONSOLE-USB

354,200 330,000
Giảm giá!

CABLE CISCO

CAB-CONSOLE-RJ45

303,600 300,000
Giảm giá!

CABLE CISCO

STACK-T1-50CM

1,012,000 995,000
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24TC-S

8,348,375 7,155,750
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960C-8TC-S

7,427,175 6,366,150
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-12PC-S

24,699,675 21,171,150
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C3560CX-8TC-S

17,214,925 14,755,650
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-8TS-LL

8,866,550 7,599,900
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960L-8PS-LL

9,039,275 7,747,950
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960C-8TC-L

9,730,175 8,340,150
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24TC-L

14,911,925 12,781,650
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+48TC-L

28,729,925 24,625,650
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+48TC-S

14,336,175 12,288,150
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24PC-L

28,729,925 24,625,650
Giảm giá!

SWITCH CISCO

WS-C2960+24PC-S

20,669,425 17,716,650
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SG95D-08

1,133,000 1,065,000
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SG95-24

4,045,000 3,690,000
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF350-24-K9

4,458,000 4,312,000
Giảm giá!

WIFI CISCO

RV130W-A-K9

3,365,000 3,100,000

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CISCO

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CẤU HÌNH THIẾT BỊ