CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960+24TC-L

13.862.923 12.836.040
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960C-8TC-L

9.730.175 8.340.150
Giảm giá!

Router Cisco

ISR4221-SEC/K9

26.248.817 24.304.460
Giảm giá!

Power Cisco

AIR-PWRINJ6

1.633.016 1.512.052
Giảm giá!

Wifi Cisco

AIR-AP3802I-S-K9

19.546.780 18.121.000
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960L-24TS-AP

13.862.923 12.836.040
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960L-8PS-LL

9.039.275 7.747.950
Giảm giá!

Router Cisco

ISR4321/K9

22.960.865 21.260.060
Giảm giá!

Module Cisco

NIM-1GE-CU-SFP

12.603.816 11.670.200
Giảm giá!

Module Cisco

C3850-NM-4-1G

5.161.200 4.955.000
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960X-24PS-L

35.912.465 33.252.282
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960L-8TS-LL

8.866.550 7.599.900
Giảm giá!

Router Cisco

ISR4321-SEC/K9

35.016.689 32.422.860
Giảm giá!

Module Cisco

GLC-TE

4.931.928 4.566.600
Giảm giá!

Module Cisco

GLC-LH-SMD

10.069.400 9.810.000
Giảm giá!

Switch Aruba

J9777A

7.304.710 6.763.620
Giảm giá!

Switch Aruba

JL259A

19.558.908 18.110.100
Giảm giá!

Switch Aruba

J9776A

11.897.280 11.016.000
Giảm giá!

Switch Aruba

J9772A

31.724.600 29.374.980
Giảm giá!

Switch Aruba

J9773A

19.864.051 18.392.640
Giảm giá!

Switch Hp

JL383A

5.764.000 5.345.000
Giảm giá!

Switch Hp

JL384A

11.089.000 10.670.000
Giảm giá!

Switch Hp

J9982A

4.515.600 4.096.000
Giảm giá!

Switch Hp

JG708B

3.618.000 3.199.000
Giảm giá!

Switch Hp

JL380A

3.800.000 3.381.000
Giảm giá!

Switch Hp

JL381A

7.975.000 7.556.000
Giảm giá!

Switch Hp

J9979A

2.782.000 2.363.000
Giảm giá!

Switch Hp

J9981A

10.637.000 10.218.000
Giảm giá!

Switch Dlink

DES-F1025P

5.643.000 4.960.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DWR-932C E1

1.350.000 1.260.000
Giảm giá!

Switch Dlink

DES-F1010P

1.350.000 1.230.000
Giảm giá!

Switch Dlink

DES-F1017P

3.330.000 2.725.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DRA-1360

1.665.000 1.128.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DWA-137

323.000 305.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DWA-172

495.000 460.000
Giảm giá!

Switch Dlink

DES-F1006P

690.000 630.000
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Dlink

DAP-1620

1.532.000 1.122.000
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Dlink

DAP-1860

2.788.000 2.521.000
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Dlink

DWA-123

187.000 155.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DAP-1325

585.600 485.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DIR-612

335.000 305.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DIR-809

1.360.000 1.180.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DIR-822

712.000 685.000
Giảm giá!

Switch Totolink

SW1008P

1.580.182 1.555.000
Giảm giá!

Switch Totolink

SW504P

970.182 758.182
Giảm giá!

Wifi Totolink

A650UA

533.818 321.818
Giảm giá!

Wifi Totolink

A800R

871.091 620.000
Giảm giá!

Wifi Totolink

A950RG

1.016.545 814.500
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Totolink

EX201

543.818 235.000
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Totolink

EX1200M

784.727 585.000
Giảm giá!

Wifi Totolink

T6_V2

1.179.273 967.273
Giảm giá!

Wifi Totolink

T10

3.390.000 2.900.000
Giảm giá!

Wifi Totolink

MF180L_V2

1.316.545 1.212.000
Giảm giá!

Wifi Totolink

N160USM

443.818 125.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-5YR

7.646.400

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-3YR

5.097.600

Meraki Cisco

MR53E-HW

28.869.408

Meraki Cisco

MR53-HW

28.067.480

Meraki Cisco

MR42E-HW

18.674.208

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-SEC-5YR

254.880.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-SEC-3YR

169.920.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-ENT-5YR

127.440.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-ENT-3YR

84.960.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX84-SEC-5YR

101.952.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX84-SEC-3YR

67.968.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX84-ENT-5YR

50.976.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX84-ENT-3YR

33.984.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65W-SEC-5YR

40.780.800

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65W-SEC-3YR

27.187.200
Service Cisco

DỊCH VỤ MUA THÊM VÀ GIA HẠN THỜI GIAN BẢO HÀNH THIẾT BỊ

Lý Nguyễn ngoài phân phối thiết bị mạng còn cung cấp dịch vụ mua thêm thời hạn bảo hành hay còn gọi là gia hạn thời gian bảo hành hoặc là dịch vụ bảo hành mở rộng dành cho các thiết bị mạng CiscoHpe – Juniper. Loại hình bảo hành đa dạng 8X5XNBD (8h trong ngày, 5 ngày trong tuần, ngày làm việc kế tiếp ), 24X7X4 (24h trong ngày, 7 ngày trong tuần 4 giờ làm việc kế tiếp)

TÌM HIỂU THÊM VỀ DỊCH VỤ BẢO HÀNH

dịch vụ CHO THUÊ THIẾT BỊ MẠNG

Hệ thống mạng là xương sống thông tin của cả một doanh nghiệp việc đứt quảng kết nối sẽ gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp, vì vậy Lý Nguyễn triễn khai dịch vụ cho thuê thiết bị mạng Cisco dành cho khách hàng, khách hàng có yêu cầu vui lòng gọi