CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Giảm giá!

Switch Cisco

SF95-24

2.005.000 1.652.273
Giảm giá!

Firewall Cisco

ASA5506-K9

10.905.041 10.097.260
Giảm giá!

Wifi Cisco

AIR-AP1832I-S-K9

7.836.286 7.255.820
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960X-48TS-LL

38.160.506 35.333.802
Giảm giá!

Switch Cisco

SG95-16

2.766.000 2.627.727
Giảm giá!

Switch Cisco

SF350-24-K9

4.458.000 4.312.000
Giảm giá!

Wifi Cisco

AIR-AP2802I-S-K9

16.384.961 15.171.260
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C3650-24TS-S

54.060.048 50.055.600
Giảm giá!

Switch Cisco

SG95-24

3.900.000 3.658.636
Giảm giá!

Wifi Cisco

RV130W-A-K9

3.365.000 3.100.000
Giảm giá!

Firewall Cisco

ASA5508-K9

39.400.625 36.482.060
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C3850-24T-S

93.989.549 87.027.360
Giảm giá!

Power Cisco

AIR-PWR-B

756.229 700.212
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960+24TC-L

13.862.923 12.836.040
Giảm giá!

Router Cisco

ISR4221-SEC/K9

26.248.817 24.304.460
Giảm giá!

Switch Aruba

J9776A

11.897.280 11.016.000
Giảm giá!

Switch Aruba

J9777A

7.304.710 6.763.620
Giảm giá!

Switch Aruba

JL259A

19.558.908 18.110.100
Giảm giá!

Switch Aruba

J9772A

31.724.600 29.374.980
Giảm giá!

Switch Aruba

J9773A

19.864.051 18.392.640
Giảm giá!

Switch Hp

JL383A

5.764.000 5.345.000
Giảm giá!

Switch Hp

JL384A

11.089.000 10.670.000
Giảm giá!

Switch Hp

J9982A

4.515.600 4.096.000
Giảm giá!

Switch Hp

JG708B

3.618.000 3.199.000
Giảm giá!

Switch Hp

JL380A

3.800.000 3.381.000
Giảm giá!

Switch Hp

JL381A

7.975.000 7.556.000
Giảm giá!

Switch Hp

J9979A

2.782.000 2.363.000
Giảm giá!

Switch Hp

J9981A

10.637.000 10.218.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DWR-932C E1

1.350.000 1.260.000
Giảm giá!

Switch Dlink

DES-F1010P

1.350.000 1.230.000
Giảm giá!

Switch Dlink

DES-F1017P

3.330.000 2.725.000
Giảm giá!

Switch Dlink

DES-F1025P

5.643.000 4.960.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DWA-137

323.000 305.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DWA-172

495.000 460.000
Giảm giá!

Switch Dlink

DES-F1006P

690.000 630.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DRA-1360

1.665.000 1.128.000
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Dlink

DAP-1620

1.532.000 1.122.000
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Dlink

DAP-1860

2.788.000 2.521.000
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Dlink

DWA-123

187.000 155.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DAP-1325

585.600 485.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DIR-612

335.000 305.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DIR-809

1.360.000 1.180.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DIR-822

712.000 685.000
Giảm giá!

Switch Totolink

SW1008P

1.580.182 1.555.000
Giảm giá!

Wifi Totolink

A650UA

533.818 321.818
Giảm giá!

Wifi Totolink

A800R

871.091 620.000
Giảm giá!

Wifi Totolink

A950RG

1.016.545 814.500
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Totolink

EX201

543.818 235.000
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Totolink

EX1200M

784.727 585.000
Giảm giá!

Switch Totolink

SW504P

970.182 758.182
Giảm giá!

Wifi Totolink

N160USM

443.818 125.000
Giảm giá!

Wifi Totolink

T6_V2

1.179.273 967.273
Giảm giá!

Wifi Totolink

T10

3.390.000 2.900.000
Giảm giá!

Wifi Totolink

MF180L_V2

1.316.545 1.212.000
Giảm giá!

Wifi Cisco

RV130W-A-K9

3.365.000 3.100.000
1.488.000

Wifi Cisco

WAP150-E-K9

3.223.000

Wifi Cisco

WAP371-E-K9

5.634.000

Router Cisco

RV042G-K9-EU

3.739.000

Module Cisco

MGBLH1

3.150.000

Module Cisco

MGBSX1

1.650.000

Switch Cisco

SG350X-24-K9

14.783.000

Switch Cisco

SG350X-24P-K9

20.008.000

Switch Cisco

SF550X-24P-K9

16.236.000

Switch Cisco

SF550X-24-K9

10.127.000

Switch Cisco

SF500-24P-K9

11.745.000

Switch Cisco

SF350-48P-K9

18.686.000

Switch Cisco

SG350-28P-K9

14.507.000

Switch Cisco

SG350-28SFP-K9

17.107.000
Service Cisco

DỊCH VỤ MUA THÊM VÀ GIA HẠN THỜI GIAN BẢO HÀNH THIẾT BỊ

Lý Nguyễn ngoài phân phối thiết bị mạng còn cung cấp dịch vụ mua thêm thời hạn bảo hành hay còn gọi là gia hạn thời gian bảo hành hoặc là dịch vụ bảo hành mở rộng dành cho các thiết bị mạng CiscoHpe – Juniper. Loại hình bảo hành đa dạng 8X5XNBD (8h trong ngày, 5 ngày trong tuần, ngày làm việc kế tiếp ), 24X7X4 (24h trong ngày, 7 ngày trong tuần 4 giờ làm việc kế tiếp)

TÌM HIỂU THÊM VỀ DỊCH VỤ BẢO HÀNH

dịch vụ CHO THUÊ THIẾT BỊ MẠNG

Hệ thống mạng là xương sống thông tin của cả một doanh nghiệp việc đứt quảng kết nối sẽ gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp, vì vậy Lý Nguyễn triễn khai dịch vụ cho thuê thiết bị mạng Cisco dành cho khách hàng, khách hàng có yêu cầu vui lòng gọi