CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

Giảm giá!

Switch Cisco

SG95D-08

1.023.182
Giảm giá!

Switch Cisco

SG95-24

3.658.636
Giảm giá!

Wifi Cisco

RV130W-A-K9

3.100.000
Giảm giá!

Firewall Cisco

ASA5508-K9

36.482.060
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960C-8TC-S

6.366.150
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C3850-24T-S

87.027.360
Giảm giá!

Power Cisco

AIR-PWR-B

700.212
Giảm giá!

Wifi Cisco

AIR-CAP2602E-E-K9

10.015.000
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960+24TC-L

12.836.040
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960C-8TC-L

8.340.150
Giảm giá!

Router Cisco

ISR4221-SEC/K9

24.304.460
Giảm giá!

Power Cisco

AIR-PWRINJ6

1.512.052
Giảm giá!

Wifi Cisco

AIR-AP3802I-S-K9

18.121.000
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960L-24TS-AP

12.836.040
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960L-8PS-LL

7.747.950
Giảm giá!

Switch Aruba

J9776A

11.016.000
Giảm giá!

Switch Aruba

J9777A

6.763.620
Giảm giá!

Switch Aruba

JL259A

18.110.100
Giảm giá!

Switch Aruba

J9772A

29.374.980
Giảm giá!

Switch Aruba

J9773A

18.392.640
Giảm giá!

Switch Hp

JL383A

5.345.000
Giảm giá!

Switch Hp

JL384A

10.670.000
Giảm giá!

Switch Hp

J9982A

4.096.000
Giảm giá!

Switch Hp

JG708B

3.199.000
Giảm giá!

Switch Hp

JL380A

3.381.000
Giảm giá!

Switch Hp

JL381A

7.556.000
Giảm giá!

Switch Hp

J9979A

2.363.000
Giảm giá!

Switch Hp

J9981A

10.218.000
Giảm giá!

Switch Dlink

DES-F1010P

1.230.000
Giảm giá!

Switch Dlink

DES-F1017P

2.725.000
Giảm giá!

Switch Dlink

DES-F1025P

4.960.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DWR-932C E1

1.260.000
Giảm giá!

Switch Dlink

DES-F1006P

630.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DRA-1360

1.128.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DWA-137

305.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DWA-172

460.000
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Dlink

DAP-1620

1.122.000
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Dlink

DAP-1860

2.521.000
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Dlink

DWA-123

155.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DAP-1325

485.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DIR-612

305.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DIR-809

1.180.000
Giảm giá!

Wifi Dlink

DIR-822

685.000
Giảm giá!

Switch Totolink

SW1008P

1.555.000
Giảm giá!

Wifi Totolink

A950RG

814.500
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Totolink

EX201

235.000
Giảm giá!

Bộ Kích Sóng Wifi Totolink

EX1200M

585.000
Giảm giá!

Switch Totolink

SW504P

758.182
Giảm giá!

Wifi Totolink

A650UA

321.818
Giảm giá!

Wifi Totolink

A800R

620.000
Giảm giá!

Wifi Totolink

T6_V2

967.273
Giảm giá!

Wifi Totolink

T10

2.900.000
Giảm giá!

Wifi Totolink

MF180L_V2

1.212.000
Giảm giá!

Wifi Totolink

N160USM

125.000
Giảm giá!

PROMOTION - KHUYẾN MÃI

CBS110-24T

3.885.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-5YR

7.646.400

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-3YR

5.097.600

Meraki Cisco

MR53E-HW

28.869.408

Meraki Cisco

MR53-HW

28.067.480

Meraki Cisco

MR42E-HW

18.674.208

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-SEC-5YR

254.880.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-SEC-3YR

169.920.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-ENT-5YR

127.440.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX100-ENT-3YR

84.960.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX84-SEC-5YR

101.952.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX84-SEC-3YR

67.968.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX84-ENT-5YR

50.976.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX84-ENT-3YR

33.984.000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MX65W-SEC-5YR

40.780.800
Service Cisco

DỊCH VỤ MUA THÊM VÀ GIA HẠN THỜI GIAN BẢO HÀNH THIẾT BỊ

Lý Nguyễn ngoài phân phối thiết bị mạng còn cung cấp dịch vụ mua thêm thời hạn bảo hành hay còn gọi là gia hạn thời gian bảo hành hoặc là dịch vụ bảo hành mở rộng dành cho các thiết bị mạng CiscoHpe – Juniper. Loại hình bảo hành đa dạng 8X5XNBD (8h trong ngày, 5 ngày trong tuần, ngày làm việc kế tiếp ), 24X7X4 (24h trong ngày, 7 ngày trong tuần 4 giờ làm việc kế tiếp)

TÌM HIỂU THÊM VỀ DỊCH VỤ BẢO HÀNH

dịch vụ CHO THUÊ THIẾT BỊ MẠNG

Hệ thống mạng là xương sống thông tin của cả một doanh nghiệp việc đứt quảng kết nối sẽ gây thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp, vì vậy Lý Nguyễn triễn khai dịch vụ cho thuê thiết bị mạng Cisco dành cho khách hàng, khách hàng có yêu cầu vui lòng gọi