0938335597

AIR-CAP2602E-E-K9

15,768,800 13,817,250

WIFI CISCO AIR-CAP2602E-E-K9

  • 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45)
  • Management console port (RJ-45) – 256 MB DRAM -32 MB flash
  • 2.4 GHz, Gain 4 dBi, internal omnidirectional, horizontal beamwidth 360°
  • 5 GHz, Gain 4 dBi, internal omnidirectional, horizontal beamwidth 360°
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133