0938335597

ASA5506H-FTD-K9

41,728,806

FIREWALL CISCO ASA5506H-FTD-K9

  • Up to 300 Mbps FW, Multiservice capable, 08 Port 1 GE, Service Fire Power Desktop
  • Dram 04 GB, Flash 08GB, 01 Port USB 2.0, 01 Port Console RJ45
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133