0938335597

ASA5525-FPWR-K9

130,202,337

FIREWALL ASA5525-FPWR-K9

  • Up to 1 Gbps FW, Multiservice capable, 08 Port GE, Service Fire Power, 1 RU
  • Dram 08 GB, Flash 08GB, 01 Port USB 2.0, 01 Port Console RJ45
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133