0938335597

C9300-24T-A

72,964,798

SWITCH CISCO C9300-24T-A

  • 24 port 10/100/1000 Ethernet ports, Modular uplink options
  • Flash 16GB – Ram 8GB, Support 4000 VLAN IDs, StackWise, StackPower
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133