0938335597

C9500-16X-A

231,739,375

SWITCH CISCO C9500-16X-A

  • Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Network Advantage
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133