0938335597

C9500-12Q-A

213,200,225

SWITCH CISCO C9500-12Q-A

  • Catalyst 9500 12-port 10Gig switch, Network Advantage
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133