Tập đoàn Cisco được khởi tạo từ hai nhà khoa học về máy tính tại mỹ vào những năm 1984, nhưng mãi đến năm 1990 thì tập đoàn Cisco mới thật sự trở nên nổi tiếng. Sản phẩm đầu tiên được sản xuất và mang lại lợi thế thương mại cũng như lợi nhuận khổng lồ cho Cisco đó là thiết bị định tuyến “Router”, thiết bị cho phép các bit dữ liệu 0/1 được truyền tải qua lại nhằm cung cấp hoặc trao đổi thông tin với nhau dựa trên hệ thống giao thông hạ tầng TCP-IP. Mãi sau những năm 1990 Cisco liên tục phát triển với nhiều chủng loại thiết bị khác được cho ra đời như thiết bị chuyển mạch “switch”, thiết bị tường lữa “firewall”, thiết bị phát sóng không dây “wifi”, giấy phép mở rộng tính năng cho thiết bị “license”, thiết bị hội nghị từ xa “video conference”, thiết bị đám mây “meraki”, cạc mở rộng kết nối phần cứng “module”, cáp kết nối thiết bị “cable”. Chi tiết tất cả sản phẩm Cisco bao gồm thông tin thiết bị, giá cả, chi tiết cấu tạo, tính năng vui lòng xem tại đây

Các sản phẩm được hỗ trợ giá siêu khuyến mãi vui lòng xem tại đây

SWITCH CISCO

C9500-24Q-A

261,202,500.00

SWITCH CISCO

C9500-24Q-E

261,202,500.00

LICENSE CISCO

LIC-ENT-1YR

2,725,800.00

LICENSE CISCO

LIC-ENT-3YR

5,097,600.00

LICENSE CISCO

LIC-ENT-5YR

7,646,400.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-24-1YR

1,699,200.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-24-3YR

3,187,180.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-24-5YR

4,672,800.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-24P-1YR

2,566,500.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-24P-3YR

3,449,212.50

LICENSE CISCO

LIC-MS120-24P-5YR

5,204,075.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-48-1YR

1,996,912.50

LICENSE CISCO

LIC-MS120-48-3YR

3,993,825.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-48-5YR

5,990,737.50

LICENSE CISCO

LIC-MS120-48FP-1YR

3,207,162.50

LICENSE CISCO

LIC-MS120-48FP-3YR

6,414,325.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-48FP-5YR

9,560,975.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-48LP-1YR

2,662,550.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-48LP-3YR

5,385,612.50

LICENSE CISCO

LIC-MS120-48LP-5YR

8,048,162.50

LICENSE CISCO

LIC-MS120-8-1YR

802,400.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-8-3YR

1,510,400.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-8-5YR

2,171,200.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-8FP-1YR

1,227,200.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-8FP-3YR

2,454,400.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-8FP-5YR

3,359,460.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-8LP-1YR

1,003,000.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-8LP-3YR

1,888,000.00

LICENSE CISCO

LIC-MS120-8LP-5YR

2,832,000.00

LICENSE CISCO

LIC-MS210-24-1YR

2,057,425.00

LICENSE CISCO

LIC-MS210-24-3YR

4,114,850.00

LICENSE CISCO

LIC-MS210-24-5YR

6,111,762.50

LICENSE CISCO

LIC-MS210-24P-1YR

2,541,525.00

LICENSE CISCO

LIC-MS210-24P-3YR

5,083,050.00

LICENSE CISCO

LIC-MS210-24P-5YR

7,564,062.50

LICENSE CISCO

LIC-MS210-48-1YR

3,146,650.00