LIC-MS225-24P-3YR

6,474,837.50

Meraki Cisco LIC-MS225-24P-3YR

  • Meraki MS225-24P Enterprise License and Support, 3YR
  • Giấy phép bảng quyền (license) có giá trị trong vòng 36 tháng
  • Khách hàng dự án, reseller hoặc mua số lượng lớn vui lòng liên hệ chị Bích – Giám Đốc Kinh Doanh – 0918340511 để được hổ trợ tốt nhất