0938335597

LIC-MS250-48FP-3YR

13,857,363

Meraki Cisco LIC-MS250-48FP-3YR

  • Meraki MS250-48FP Enterprise License and Support, 3YR
  • Giấy phép bảng quyền (license) có giá trị trong vòng 36 tháng
  • Khách hàng dự án, reseller hoặc mua số lượng lớn vui lòng liên hệ chị Bích – Giám Đốc Kinh Doanh – 0918340511 để được hổ trợ tốt nhất