LIC-MS250-48LP-5YR

19,666,562.50

Meraki Cisco LIC-MS250-48LP-5YR

  • Meraki MS250-48LP Enterprise License and Support, 5YR
  • Giấy phép bảng quyền (license) có giá trị trong vòng 60 tháng
  • Khách hàng dự án, reseller hoặc mua số lượng lớn vui lòng liên hệ chị Bích – Giám Đốc Kinh Doanh – 0918340511 để được hổ trợ tốt nhất