Meraki cisco là sản phẩm thiết bị đám mây một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Không giống các loại sản phẩm khác Thiết bị đám mây Cisco là sự tập trung của công nghệ đám mây được ứng dụng cho tất cả các loại thiết bị như thiết bị định tuyến “router”, thiết bị chuyển mạch “switch”, thiết bị bảo mật “firewall”, thiết bị phát sóng không dây “wifi” …

Tuy nhiên Cisco không chủ đích dùng thiết bị đám mây thay cho nền tảng các thiết bị trước đây của mình mà tạo ra một nền rảng thiết bị mới dành riêng cho sự phát triển thiết bị công nghệ đám mây của Cisco hiệu mang tên Meraki Cisco, trong dòng sản phẩm Cisco Meraki có các sản phẩm như thiết bị định tuyến meraki “meraki router”, thiết bị chuyển mạch meraki “meraki switch”, thiết bị bảo mật meraki “meraki firewall”, thiết bị phát sóng không dây meraki “meraki wifi”

Chi tiết đầy đủ các sản phẩm chủng loại thiết bị đám mây meraki cisco vui lòng xem tại đây 

MERAKI CISCO

MA-ANT-20

3,381,408.00

MERAKI CISCO

MA-ANT-3-A1

754,728.00

MERAKI CISCO

MA-ANT-3-A5

2,871,648.00

MERAKI CISCO

MA-CBL-TA-1M

1,770,000.00

MERAKI CISCO

MA-INJ-4-US

2,742,792.00

MERAKI CISCO

MA-INJ-5-US

6,779,808.00

MERAKI CISCO

MA-PWR-30W-US

581,740.00

MERAKI CISCO

MA-PWR-CORD-EU

322,848.00

MERAKI CISCO

MA-SFP-10GB-LR

67,883,040.00

MERAKI CISCO

MA-SFP-10GB-LRM

16,907,040.00

MERAKI CISCO

MA-SFP-10GB-SR

16,907,040.00

MERAKI CISCO

MA-SFP-1GB-LX10

16,907,040.00

MERAKI CISCO

MA-SFP-1GB-SX

8,496,000.00

MERAKI CISCO

MA-SFP-1GB-TX

6,711,840.00

MERAKI CISCO

MR20-HW

9,328,608.00

MERAKI CISCO

MR30H-HW

10,178,208.00

MERAKI CISCO

MR33-HW

11,027,808.00

MERAKI CISCO

MR42-HW

18,674,208.00

MERAKI CISCO

MR42E-HW

18,674,208.00

MERAKI CISCO

MR52-HW

23,771,808.00

MERAKI CISCO

MR53-HW

28,067,480.00

MERAKI CISCO

MR53E-HW

28,869,408.00

MERAKI CISCO

MR70-HW

18,674,208.00

MERAKI CISCO

MR74-HW

23,771,808.00

MERAKI CISCO

MS120-24-HW

27,527,040.00

MERAKI CISCO

MS120-24P-HW

42,734,880.00

MERAKI CISCO

MS120-48-HW

49,276,800.00

MERAKI CISCO

MS120-48FP-HW

78,757,920.00

MERAKI CISCO

MS120-48LP-HW

66,693,600.00

MERAKI CISCO

MS120-8-HW

11,554,560.00

MERAKI CISCO

MS120-8FP-HW

19,540,800.00

MERAKI CISCO

MS120-8LP-HW

15,207,840.00

MERAKI CISCO

MS210-24-HW

50,721,120.00

MERAKI CISCO

MS210-24P-HW

62,275,680.00

MERAKI CISCO

MS210-48-HW

76,803,840.00

MERAKI CISCO

MS210-48FP-HW

111,637,440.00