0938335597

EHWIC-1GE-SFP-CU

10,706,960

MODULES CISCO EHWIC-1GE-SFP-CU

  • EHWIC 1 port dual mode SFP(100M/1G) or GE(10M/100M/1G) Spare
  • Modules extend funtions warranty according to the main device body
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133