0938335597

Firewall cisco “thiết bị bảo mật của Cisco” là một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Thiết bị bảo mật của cisco là thiết bị có khả năng tạo bức tường lữa bảo mật chống lại các cuộc xâm lược của mã độc, của hacker, virus hoặc đơn giản hơn là tạo chính sách cho các luồng dữ liệu thông tin đi ra hoặc đi vào hệ thống doanh nghiệp nhằm bảo vệ hệ thống mạng doanh nghiệp vận hành ổn định và an toàn.

Trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển và hoàn thiện sản phẩm firewall cisco đã từng bước thay đổi các đời sản phẩm khác nhau như loại thiết bị bảo mật ASA5505 – ASA5506 – ASA5512 – ASA5515 – ASA5525 – ASA5545 – ASA5555..

Chi tiết các sản phẩm thiết bị bảo mật firewall cisco vui lòng xem tại đây

FIREWALL CISCO

ASA5506-K9

13,860,160

FIREWALL CISCO

ASA5506H-FTD-K9

41,728,806

FIREWALL CISCO

ASA5516-FPWR-K9

83,531,745

FIREWALL CISCO

ASA5525-FPWR-K9

130,202,337

FIREWALL CISCO

ASA5545-K9

250,743,620

FIREWALL CISCO

ASA5555-K9

348,283,909