0938335597

GLC-LH-SMD

11,579,810 11,281,500

MODULES CISCO GLC-LH-SMD

  • 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM
  • Modules extend funtions warranty according to the main device body
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133