0938335597

GLC-TE

5,237,100 5,175,000

MODULES CISCO GLC-TE

  • 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
  • Modules extend funtions warranty according to the main device body
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133