0938335597

ISR4451-X/K9

209,484,000

ROUTER CISCO ISR4451-X/K9

  • 04 Port WAN Or LAN Gigabyte Ethernet, 04 Port RJ-45, 04 SFP Slot, 03 NIM Slots
  • 01 Onboard ISC slot, Ram SERVICE CONTROL DDR3 4GB, Ram DATA PLAN DDR3 2GB, Flash Memory 8GB, 02 External USB 2.0 slots, Serial console port – RJ45
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133