0938335597

LIC-MS120-8-3YR

1,736,960

Meraki Cisco LIC-MS120-8-3YR

  • Meraki MS120-8 Enterprise License and Support, 3 Year
  • Giấy phép bảng quyền thiết bị mạng tích hợp công nghệ đám mây License Meraki Cisco có thời hạn 36 tháng
  • Mua hàng gọi 028-38118123 / 028-38118133