0938335597

LIC-MX65-ENT-3YR

11.044.800

Meraki Cisco LIC-MX65-ENT-3YR

  • Meraki MX65 Enterprise License and Support, 3YR
  • Giấy phép bảng quyền (license) có giá trị trong vòng 36 tháng
  • Khách hàng dự án, reseller hoặc mua số lượng lớn vui lòng liên hệ chị Bích – Giám Đốc Kinh Doanh – 0918340511 để được hổ trợ tốt nhất