0938335597

LIC-MX65W-SEC-5YR

40.780.800

Meraki Cisco LIC-MX65W-SEC-5YR

  • Meraki MX65W Advanced Security License and Support, 5YR
  • Giấy phép bảng quyền (license) có giá trị trong vòng 60 tháng
  • Khách hàng dự án, reseller hoặc mua số lượng lớn vui lòng liên hệ chị Bích – Giám Đốc Kinh Doanh – 0918340511 để được hổ trợ tốt nhất