0938335597

License cisco là sản phẩm phần mềm một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Giấy phép phần mềm cisco được sản xuất nhằm hỗ trợ tăng tính năng, mở rộng tính năng cho thiết bị mạng Cisco như thiết bị định tuyến “router”, thiết bị chuyển mạch “switch”, thiết bị bảo mật “firewall”, thiết bị phát sóng không dây “wifi”, thiết bị đám mây “meraki”

Giấy phép phần mềm cisco được chia làm các dạng sau đây: license tăng tính năng bảo mật SSL – IPSEC, bảo mật mã hóa dữ liệu DATA, lọc đường dẫn URL…hoặc giất phép cho phép kết hợp các 3 tính năng bao gồm bảo mật kết nối IPSEC – SSL – mã hóa dữ liệu DATA, lọc đường dẫn URL…gần đây nhất Cisco phát triễn sản phẩm phần mềm hội thảo trực tuyến Webex. Chi tiết sản phẩm license cisco đầy đủ vui lòng xem tại đây 

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-1YR

3,134,670

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-3YR

5,862,240

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-5YR

8,793,360

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-1YR

1,954,080

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-3YR

3,665,257

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-5YR

5,373,720

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-1YR

2,951,475

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-3YR

3,966,594

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-5YR

5,984,686

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-1YR

2,296,449

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-3YR

4,592,899

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-5YR

6,889,348

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-1YR

3,688,237

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-3YR

7,376,474

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-5YR

10,995,121

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-1YR

3,061,933

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-3YR

6,193,454

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-5YR

9,255,387

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-1YR

922,760

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-3YR

1,736,960

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-5YR

2,496,880

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-1YR

1,411,280

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-3YR

2,822,560

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-5YR

3,863,379

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-1YR

1,153,450

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-3YR

2,171,200

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-5YR

3,256,800

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-1YR

2,366,039

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-3YR

4,732,078

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-5YR

7,028,527

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-1YR

2,922,754

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-3YR

5,845,508

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-5YR

8,698,672

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-1YR

3,618,648

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-3YR

7,167,706

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-5YR

10,716,764