0938335597

License cisco là sản phẩm phần mềm một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Giấy phép phần mềm cisco được sản xuất nhằm hỗ trợ tăng tính năng, mở rộng tính năng cho thiết bị mạng Cisco như thiết bị định tuyến “router”, thiết bị chuyển mạch “switch”, thiết bị bảo mật “firewall”, thiết bị phát sóng không dây “wifi”, thiết bị đám mây “meraki”

Giấy phép phần mềm cisco được chia làm các dạng sau đây: license tăng tính năng bảo mật SSL – IPSEC, bảo mật mã hóa dữ liệu DATA, lọc đường dẫn URL…hoặc giất phép cho phép kết hợp các 3 tính năng bao gồm bảo mật kết nối IPSEC – SSL – mã hóa dữ liệu DATA, lọc đường dẫn URL…gần đây nhất Cisco phát triễn sản phẩm phần mềm hội thảo trực tuyến Webex. Chi tiết sản phẩm license cisco đầy đủ vui lòng xem tại đây 

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-1YR

2,725,800

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-3YR

5,097,600

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-5YR

7,646,400

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-1YR

1,699,200

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-3YR

3,187,180

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-5YR

4,672,800

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-1YR

2,566,500

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-3YR

3,449,213

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-5YR

5,204,075

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-1YR

1,996,913

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-3YR

3,993,825

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-5YR

5,990,738

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-1YR

3,207,163

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-3YR

6,414,325

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-5YR

9,560,975

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-1YR

2,662,550

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-3YR

5,385,613

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-5YR

8,048,163

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-1YR

802,400

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-3YR

1,510,400

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-5YR

2,171,200

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-1YR

1,227,200

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-3YR

2,454,400

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-5YR

3,359,460

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-1YR

1,003,000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-3YR

1,888,000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-5YR

2,832,000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-1YR

2,057,425

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-3YR

4,114,850

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-5YR

6,111,763

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-1YR

2,541,525

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-3YR

5,083,050

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-5YR

7,564,063

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-1YR

3,146,650

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-3YR

6,232,788

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-5YR

9,318,925