0938335597

License meraki cisco là sản phẩm phần mềm một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Giấy phép phần mềm meraki cisco là điều kiện bắt buộc để thiết bị cloud meraki cisco có thể hoạt động. Có thể nói nếu như bạn đang có nhu cầu đầu tư sản phẩm cloud cisco hay còn gọi là meraki cisco thì bạn cần đầu tư bộ sản phẩm bao gồm thiết bị phần cứng và license meraki cisco

Giấy phép phần mềm meraki cisco cũng được chia làm nhiều loại tương ứng nhiều loại thiết bị khác nhau như wifi meraki, switch meraki, router meraki,….thời hạn các loại giấy phép meraki cisco được chia làm các loại sau: 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 50 tháng… Ngoài ra meraki cisco có chương trình hỗ trợ cho khách hàng mới, khách hàng muốn chuyển đổi từ hệ thống thiết bị mạng phần cứng sang thiết bị cloud cisco hoặc hệ thống cloud của thương hiệu khác sang hệ thống thiết bị mạng cloud của Cisco bằng cách cung cấp thiết bị và license dùng thử có thời hạn 30 ngày cho khách hàng. Chi tiết vui lòng liên hệ Lý Nguyễn, để xem đầy đủ các sản phẩm thiết bị hệ thống mạng loud cisco vui lòng xem tại đây 

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-1YR

3,134,670

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-3YR

5,862,240

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-5YR

8,793,360

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-1YR

1,954,080

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-3YR

3,665,257

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-5YR

5,373,720

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-1YR

2,951,475

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-3YR

3,966,594

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-5YR

5,984,686

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-1YR

2,296,449

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-3YR

4,592,899

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-5YR

6,889,348

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-1YR

3,688,237

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-3YR

7,376,474

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-5YR

10,995,121

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-1YR

3,061,933

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-3YR

6,193,454

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-5YR

9,255,387

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-1YR

922,760

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-3YR

1,736,960

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-5YR

2,496,880

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-1YR

1,411,280

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-3YR

2,822,560

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-5YR

3,863,379

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-1YR

1,153,450

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-3YR

2,171,200

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-5YR

3,256,800

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-1YR

2,366,039

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-3YR

4,732,078

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-5YR

7,028,527

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-1YR

2,922,754

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-3YR

5,845,508

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-5YR

8,698,672

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-1YR

3,618,648

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-3YR

7,167,706

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-5YR

10,716,764