0938335597

License meraki cisco là sản phẩm phần mềm một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Giấy phép phần mềm meraki cisco là điều kiện bắt buộc để thiết bị cloud meraki cisco có thể hoạt động. Có thể nói nếu như bạn đang có nhu cầu đầu tư sản phẩm cloud cisco hay còn gọi là meraki cisco thì bạn cần đầu tư bộ sản phẩm bao gồm thiết bị phần cứng và license meraki cisco

Giấy phép phần mềm meraki cisco cũng được chia làm nhiều loại tương ứng nhiều loại thiết bị khác nhau như wifi meraki, switch meraki, router meraki,….thời hạn các loại giấy phép meraki cisco được chia làm các loại sau: 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 50 tháng… Ngoài ra meraki cisco có chương trình hỗ trợ cho khách hàng mới, khách hàng muốn chuyển đổi từ hệ thống thiết bị mạng phần cứng sang thiết bị cloud cisco hoặc hệ thống cloud của thương hiệu khác sang hệ thống thiết bị mạng cloud của Cisco bằng cách cung cấp thiết bị và license dùng thử có thời hạn 30 ngày cho khách hàng. Chi tiết vui lòng liên hệ Lý Nguyễn, để xem đầy đủ các sản phẩm thiết bị hệ thống mạng loud cisco vui lòng xem tại đây 

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-1YR

2,725,800

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-3YR

5,097,600

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-ENT-5YR

7,646,400

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-1YR

1,699,200

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-3YR

3,187,180

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-5YR

4,672,800

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-1YR

2,566,500

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-3YR

3,449,213

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-5YR

5,204,075

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-1YR

1,996,913

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-3YR

3,993,825

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-5YR

5,990,738

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-1YR

3,207,163

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-3YR

6,414,325

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-5YR

9,560,975

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-1YR

2,662,550

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-3YR

5,385,613

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-5YR

8,048,163

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-1YR

802,400

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-3YR

1,510,400

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-5YR

2,171,200

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-1YR

1,227,200

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-3YR

2,454,400

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-5YR

3,359,460

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-1YR

1,003,000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-3YR

1,888,000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-5YR

2,832,000

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-1YR

2,057,425

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-3YR

4,114,850

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-5YR

6,111,763

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-1YR

2,541,525

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-3YR

5,083,050

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-5YR

7,564,063

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-1YR

3,146,650

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-3YR

6,232,788

LICENSE MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-5YR

9,318,925