0938335597

MA-SFP-10GB-LRM

15,080,140

Meraki Cisco MA-SFP-10GB-LRM

  • Meraki 10G Base LRM Multi-Mode
  • Thiết bị được bảo hành theo thiết bị thân chính tại trung tâm bảo hành công ty Cổ Phần Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 / 02838118133

còn 10 hàng