0938335597

Meraki cisco là sản phẩm thiết bị đám mây một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Không giống các loại sản phẩm khác Thiết bị đám mây Cisco là sự tập trung của công nghệ đám mây được ứng dụng cho tất cả các loại thiết bị như thiết bị định tuyến “router”, thiết bị chuyển mạch “switch”, thiết bị bảo mật “firewall”, thiết bị phát sóng không dây “wifi” …

Tuy nhiên Cisco không chủ đích dùng thiết bị đám mây thay cho nền tảng các thiết bị trước đây của mình mà tạo ra một nền rảng thiết bị mới dành riêng cho sự phát triển thiết bị công nghệ đám mây của Cisco hiệu mang tên Meraki Cisco, trong dòng sản phẩm Cisco Meraki có các sản phẩm như thiết bị định tuyến meraki “meraki router”, thiết bị chuyển mạch meraki “meraki switch”, thiết bị bảo mật meraki “meraki firewall”, thiết bị phát sóng không dây meraki “meraki wifi”

Chi tiết đầy đủ các sản phẩm chủng loại thiết bị đám mây meraki cisco vui lòng xem tại đây 

MERAKI CISCO

MA-ANT-20

3,888,619

MERAKI CISCO

MA-ANT-3-A1

867,937

MERAKI CISCO

MA-ANT-3-A5

3,302,395

MERAKI CISCO

MA-CBL-TA-1M

2,035,500

MERAKI CISCO

MA-INJ-4-US

3,154,211

MERAKI CISCO

MA-INJ-5-US

7,796,779

MERAKI CISCO

MA-PWR-30W-US

669,001

MERAKI CISCO

MA-PWR-CORD-EU

371,275

MERAKI CISCO

MA-SFP-10GB-LR

78,065,496

MERAKI CISCO

MA-SFP-10GB-LRM

19,443,096

MERAKI CISCO

MA-SFP-10GB-SR

19,443,096

MERAKI CISCO

MA-SFP-1GB-LX10

19,443,096

MERAKI CISCO

MA-SFP-1GB-SX

9,770,400

MERAKI CISCO

MA-SFP-1GB-TX

7,718,616

MERAKI CISCO

MR20-HW

10,727,899

MERAKI CISCO

MR30H-HW

11,704,939

MERAKI CISCO

MR33-HW

12,681,979

MERAKI CISCO

MR42-HW

21,475,339

MERAKI CISCO

MR42E-HW

21,475,339

MERAKI CISCO

MR52-HW

27,337,579

MERAKI CISCO

MR53-HW

32,277,602

MERAKI CISCO

MR53E-HW

33,199,819

MERAKI CISCO

MR70-HW

21,475,339

MERAKI CISCO

MR74-HW

27,337,579

MERAKI CISCO

MS120-24-HW

31,656,096

MERAKI CISCO

MS120-24P-HW

49,145,112

MERAKI CISCO

MS120-48-HW

56,668,320

MERAKI CISCO

MS120-48FP-HW

90,571,608

MERAKI CISCO

MS120-48LP-HW

76,697,640

MERAKI CISCO

MS120-8-HW

13,287,744

MERAKI CISCO

MS120-8FP-HW

22,471,920

MERAKI CISCO

MS120-8LP-HW

17,489,016

MERAKI CISCO

MS210-24-HW

58,329,288

MERAKI CISCO

MS210-24P-HW

71,617,032

MERAKI CISCO

MS210-48-HW

88,324,416

MERAKI CISCO

MS210-48FP-HW

128,383,056