0938335597

Meraki cisco là sản phẩm thiết bị đám mây một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Không giống các loại sản phẩm khác Thiết bị đám mây Cisco là sự tập trung của công nghệ đám mây được ứng dụng cho tất cả các loại thiết bị như thiết bị định tuyến “router”, thiết bị chuyển mạch “switch”, thiết bị bảo mật “firewall”, thiết bị phát sóng không dây “wifi” …

Tuy nhiên Cisco không chủ đích dùng thiết bị đám mây thay cho nền tảng các thiết bị trước đây của mình mà tạo ra một nền rảng thiết bị mới dành riêng cho sự phát triển thiết bị công nghệ đám mây của Cisco hiệu mang tên Meraki Cisco, trong dòng sản phẩm Cisco Meraki có các sản phẩm như thiết bị định tuyến meraki “meraki router”, thiết bị chuyển mạch meraki “meraki switch”, thiết bị bảo mật meraki “meraki firewall”, thiết bị phát sóng không dây meraki “meraki wifi”

Chi tiết đầy đủ các sản phẩm chủng loại thiết bị đám mây meraki cisco vui lòng xem tại đây 

MERAKI CISCO

LIC-ENT-1YR

2,725,800

MERAKI CISCO

LIC-ENT-3YR

5,097,600

MERAKI CISCO

LIC-ENT-5YR

7,646,400

MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-1YR

1,699,200

MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-3YR

3,187,180

MERAKI CISCO

LIC-MS120-24-5YR

4,672,800

MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-1YR

2,566,500

MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-3YR

3,449,213

MERAKI CISCO

LIC-MS120-24P-5YR

5,204,075

MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-1YR

1,996,913

MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-3YR

3,993,825

MERAKI CISCO

LIC-MS120-48-5YR

5,990,738

MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-1YR

3,207,163

MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-3YR

6,414,325

MERAKI CISCO

LIC-MS120-48FP-5YR

9,560,975

MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-1YR

2,662,550

MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-3YR

5,385,613

MERAKI CISCO

LIC-MS120-48LP-5YR

8,048,163

MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-1YR

802,400

MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-3YR

1,510,400

MERAKI CISCO

LIC-MS120-8-5YR

2,171,200

MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-1YR

1,227,200

MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-3YR

2,454,400

MERAKI CISCO

LIC-MS120-8FP-5YR

3,359,460

MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-1YR

1,003,000

MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-3YR

1,888,000

MERAKI CISCO

LIC-MS120-8LP-5YR

2,832,000

MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-1YR

2,057,425

MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-3YR

4,114,850

MERAKI CISCO

LIC-MS210-24-5YR

6,111,763

MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-1YR

2,541,525

MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-3YR

5,083,050

MERAKI CISCO

LIC-MS210-24P-5YR

7,564,063

MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-1YR

3,146,650

MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-3YR

6,232,788

MERAKI CISCO

LIC-MS210-48-5YR

9,318,925