0938335597

Meraki cisco là sản phẩm thiết bị đám mây một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Không giống các loại sản phẩm khác Thiết bị đám mây Cisco là sự tập trung của công nghệ đám mây được ứng dụng cho tất cả các loại thiết bị như thiết bị định tuyến “router”, thiết bị chuyển mạch “switch”, thiết bị bảo mật “firewall”, thiết bị phát sóng không dây “wifi” …

Tuy nhiên Cisco không chủ đích dùng thiết bị đám mây thay cho nền tảng các thiết bị trước đây của mình mà tạo ra một nền rảng thiết bị mới dành riêng cho sự phát triển thiết bị công nghệ đám mây của Cisco hiệu mang tên Meraki Cisco, trong dòng sản phẩm Cisco Meraki có các sản phẩm như thiết bị định tuyến meraki “meraki router”, thiết bị chuyển mạch meraki “meraki switch”, thiết bị bảo mật meraki “meraki firewall”, thiết bị phát sóng không dây meraki “meraki wifi”

Chi tiết đầy đủ các sản phẩm chủng loại thiết bị đám mây meraki cisco vui lòng xem tại đây 

MERAKI CISCO

MA-ANT-20

3,381,408

MERAKI CISCO

MA-ANT-3-A1

754,728

MERAKI CISCO

MA-ANT-3-A5

2,871,648

MERAKI CISCO

MA-CBL-TA-1M

1,770,000

MERAKI CISCO

MA-INJ-4-US

2,742,792

MERAKI CISCO

MA-INJ-5-US

6,779,808

MERAKI CISCO

MA-PWR-30W-US

581,740

MERAKI CISCO

MA-PWR-CORD-EU

322,848

MERAKI CISCO

MA-SFP-10GB-LR

67,883,040

MERAKI CISCO

MA-SFP-10GB-LRM

16,907,040

MERAKI CISCO

MA-SFP-10GB-SR

16,907,040

MERAKI CISCO

MA-SFP-1GB-LX10

16,907,040

MERAKI CISCO

MA-SFP-1GB-SX

8,496,000

MERAKI CISCO

MA-SFP-1GB-TX

6,711,840

MERAKI CISCO

MR20-HW

9,328,608

MERAKI CISCO

MR30H-HW

10,178,208

MERAKI CISCO

MR33-HW

11,027,808

MERAKI CISCO

MR42-HW

18,674,208

MERAKI CISCO

MR42E-HW

18,674,208

MERAKI CISCO

MR52-HW

23,771,808

MERAKI CISCO

MR53-HW

28,067,480

MERAKI CISCO

MR53E-HW

28,869,408

MERAKI CISCO

MR70-HW

18,674,208

MERAKI CISCO

MR74-HW

23,771,808

MERAKI CISCO

MS120-24-HW

27,527,040

MERAKI CISCO

MS120-24P-HW

42,734,880

MERAKI CISCO

MS120-48-HW

49,276,800

MERAKI CISCO

MS120-48FP-HW

78,757,920

MERAKI CISCO

MS120-48LP-HW

66,693,600

MERAKI CISCO

MS120-8-HW

11,554,560

MERAKI CISCO

MS120-8FP-HW

19,540,800

MERAKI CISCO

MS120-8LP-HW

15,207,840

MERAKI CISCO

MS210-24-HW

50,721,120

MERAKI CISCO

MS210-24P-HW

62,275,680

MERAKI CISCO

MS210-48-HW

76,803,840

MERAKI CISCO

MS210-48FP-HW

111,637,440