0938335597

NIM-2MFT-T1/E1

25,603,600

MODULES CISCO NIM-2MFT-T1/E1

  • 2 port Multiflex Trunk Voice/Clear-channel Data T1/E1 Module
  • Modules extend funtions warranty according to the main device body
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133