0938335597

NIM-ES2-8

11,347,050

MODULES CISCO NIM-ES2-8

  • 8-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module
  • Modules extend funtions warranty according to the main device body
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133