0938335597

C3850-NM-8-10G

71,224,560

MODULES CISCO C3850-NM-8-10G

  • Cisco Catalyst 3850 8 x 10GE Network Module
  • Modules extend funtions warranty according to the main device body
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133