0938335597

CISCO1921/K9

15,491,650

ROUTER CISCO CISCO1921/K9

  • 02 Port Wan Gigabyte Ethernet, 02 Slots EHWIC
  • Memory Flash 256MB – Memory Dram 512MB – IOS IP Base
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133