0938335597

CISCO1941-SEC/K9

32,332,250

ROUTER CISCO CISCO1941-SEC/K9

  • 02 Port Wan Gigabyte Ethernet, 02 Slots EHWIC
  • Memory Flash 256MB – Memory Dram 512MB – IOS IP Sec
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133