0938335597

GLC-FE-100FX

2,909,500

MODULES CISCO GLC-FE-100FX

  • 100BASE-FX SFP for FE port
  • Modules extend funtions warranty according to the main device body
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133