0938335597

GLC-SX-MMD

5,819,000

MODULES CISCO GLC-SX-MMD

  • 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM
  • Modules extend funtions warranty according to the main device body
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133