0938335597

LIC-ENT-1YR

2,725,800

Meraki Cisco LIC-ENT-1YR

  • Meraki MR Enterprise License, gi?y phép ph?n m?m b?ng quy?n Wifi Meraki Cisco
  • Gi?y phép b?ng quy?n (license) có 3 lo?i th?i h?n 12 tháng, 36 tháng, 60 tháng
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t
Mã: LIC-ENT-1YR Danh mục: Từ khóa: , ,