0938335597

LIC-ENT-5YR

7,646,400

Meraki Cisco LIC-ENT-5YR

  • Meraki MR Enterprise License, 5YR
  • Gi?y phép b?ng quy?n (license) có giá tr? trong vòng 60 tháng
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t
Mã: LIC-ENT-5YR Danh mục: Từ khóa: , ,