0938335597

LOGO CISCO

LIC-MS120-48FP-5YR

9,560,975

Meraki Cisco LIC-MS120-48FP-5YR

  • Meraki MS120-48FP Enterprise License and Support, 5 Year
  • Giấy phép bảng quyền (license) có giá trị trong vòng 60 tháng
  • Khách hàng dự án, reseller hoặc mua số lượng lớn vui lòng liên hệ chị Bích – Giám Đốc Kinh Doanh – 0918340511 để được hổ trợ tốt nhất