0938335597

LIC-MS120-8-5YR

2,496,880

Meraki Cisco Meraki Cisco LIC-MS120-8-5YR

  • Meraki MS120-8 Enterprise License and Support, 5 Year
  • Giấy phép bảng quyền thiết bị mạng tích hợp công nghệ đám mây License Meraki Cisco có thời hạn 60 tháng
  • Mua hàng gọi 028-38118123 / 028-38118133