0938335597

SF95-24

1,826,000

Switch Cisco SF95-24

  • Switch Cisco SF95-24 24-Port 10/100 Switch
  • Thi?t b? ???c b?o hành 24 tháng t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t
Mã: SF95-24 Danh mục: Từ khóa: , , , , , ,