0938335597

SG95-16

2,906,000

Switch Cisco SG95-16

  • Switch Cisco SG95-16 16-Port Gigabit Desktop Switch
  • Thi?t b? ???c b?o hành 24 tháng t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t
Mã: SG95-16 Danh mục: Từ khóa: , , , , , ,