0938335597

WS-C2960X-48LPS-L

105,871,789

SWITCH CISCO WS-C2960X-48LPS-L

  • 48 port 10/100/1000 Ethernet ports, 04 SFP Uplink Interfaces
  • Cisco IOS Software Feature Set Lan Base, 370W
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133