0938335597

WS-C3650-48TD-L

235,049,938

SWITCH CISCO WS-C3650-48TD-L

  • 48 port 10/100/1000 Ethernet ports, 2 x Gigabit Ethernet with Small Form?Factor Pluggable (SFP) Uplink Interfaces, 2 x 10 Gigabit Ethernet with Small Form?Factor Pluggable (SFP) Uplink Interfaces
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133