0938335597

Router cisco “thiết bị định tuyến của Cisco” là một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Router cisco là thiết bị có khả năng định tuyến đường truyền đi ra và đi vào ở bên trong hệ thống mạng doanh nghiệp . Thiết bị định tuyến cisco hỗ trợ cho đường truyền được tuyền tải một cách tối ưu nhất về tốc độ cũng như các chính sách được nhà quản trị mạng đưa ra trong hệ thống mạng của doanh nghiệo..

Trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển và hoàn thiện sản phẩm router cisco đã từng bước thay đổi các đời sản phẩm khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu cho khách hàng cũng như sự phát triễn của các công nghệ truyền dẫn trên thế giới như loại thiết bị định tuyến Router 800 – Router 1800 – Router 1900 – Router 2900 – Router 3900 – Router 4000 – Router 6500

Chi tiết các sản phẩm thiết bị bảo mật firewall cisco vui lòng xem tại đây

ROUTER CISCO

RV042G-K9-EU

4,299,850

ROUTER CISCO

C892FSP-K9

17,398,350

ROUTER CISCO

C891F-K9

16,234,550

ROUTER CISCO

CISCO888-K9

8,715,850

ROUTER CISCO

C867VAE

5,556,800

ROUTER CISCO

CISCO1905/K9

14,043,800

ROUTER CISCO

CISCO1921/K9

15,491,650

ROUTER CISCO

CISCO1941/K9

20,674,700

ROUTER CISCO

CISCO1941-SEC/K9

32,332,250

ROUTER CISCO

C1111-8P

13,907,410

ROUTER CISCO

C1111-4P

11,579,810

ROUTER CISCO

C1116-4P

13,907,410

ROUTER CISCO

C1117-4PLTELA

24,381,610

ROUTER CISCO

ISR4221/K9

13,907,410

ROUTER CISCO

ISR4321/K9

23,217,810

ROUTER CISCO

ISR4331/K9

38,405,400

ROUTER CISCO

ISR4351/K9

93,104,000

ROUTER CISCO

ISR4431/K9

128,018,000

ROUTER CISCO

ISR4451-X/K9

209,484,000