0938335597

Switch cisco “thiết bị chuyển mạch của Cisco” là một trong những chủng loại sản phẩm được sản xuất và phát triển bởi tập đoàn Cisco. Switch cisco là thiết bị cho phép mở rộng khả năng kết nối trong hệ thống thiết bị từ 1 cổng ra 4 cổng kết nối “switch 04 port”, 8 cổng kết nối “switch 08 port”, 16 cổng kết nối “switch 16 port”, 24 cổng kết nối “switch 16 port”.

Các loại mã sản phẩm switch cisco thông dụng hiện nay WS-C2960+24TC-S, WS-C3650-24T-S, WS-C3750X-24T-E…Ngoài tính năng chi cổng kết nối một số loại thiết bị chuyển mạch của cisco có tính năng quản trị thông tin cho phép quản trị viên tạo những kết nối cho cùng một nhóm các tài khoản, hoặc chia băng thông theo chính sách tối ưu cho hệ thống mạng.

Chi tiết đầy đủ cá sản phẩm thiết bị chuyển mạch cisco vui lòng xem tại đây

SWITCH CISCO

C9500-24Q-A

261,202,500

SWITCH CISCO

C9500-24Q-E

261,202,500

SWITCH CISCO

SF220-24P-K9

6,955,000

SWITCH CISCO

SF250-24-K9

3,559,000

SWITCH CISCO

SF250-24P-K9

7,952,000

SWITCH CISCO

SF300-24MP-K9

13,022,000

SWITCH CISCO

SF300-24PP-K9

8,319,000

SWITCH CISCO

SF300-48PP-K9

15,446,000

SWITCH CISCO

SF302-08PP-K9

4,529,000

SWITCH CISCO

SF350-08-K9

2,956,000
Giảm giá!

SWITCH CISCO

SF350-24-K9

4,458,000 4,312,000

SWITCH CISCO

SF350-24MP-K9

16,035,000

SWITCH CISCO

SF350-24P-K9

10,078,000

SWITCH CISCO

SF350-48-K9

10,103,000

SWITCH CISCO

SF350-48P-K9

18,686,000

SWITCH CISCO

SF352-08MP-K9

7,254,000

SWITCH CISCO

SF352-08P-K9

5,438,000

SWITCH CISCO

SF500-24P-K9

11,745,000

SWITCH CISCO

SF550X-24-K9

10,127,000

SWITCH CISCO

SF550X-24P-K9

16,236,000

SWITCH CISCO

SF95-24

1,826,000

SWITCH CISCO

SF95D-05

554,000

SWITCH CISCO

SF95D-08

620,000

SWITCH CISCO

SF95D-16

1,118,000

SWITCH CISCO

SG220-26-K9

5,024,000

SWITCH CISCO

SG220-50-K9

9,786,000

SWITCH CISCO

SG250-08-K9

2,341,000

SWITCH CISCO

SG250-08HP-K9

4,303,000

SWITCH CISCO

SG250-18-K9

5,251,000

SWITCH CISCO

SG250-26-K9

6,464,000

SWITCH CISCO

SG250-26P-K9

12,419,000

SWITCH CISCO

SG250-50-K9

12,617,000

SWITCH CISCO

SG250-50HP-K9

17,567,000

SWITCH CISCO

SG300-10SFP-K9

6,764,000

SWITCH CISCO

SG300-28PP-K9

12,557,000

SWITCH CISCO

SG300-28SFP-K9

14,190,000