0938335597

Showing 1–12 of 163 results

Switch Cisco là một chủng loại thiết bị mạng được sản xuất bởi hãng sản xuất kinh doanh thiết bị công nghệ máy tính Cisco.

Sản phẩm switch cisco là sản phẩm hỗ trợ chia sẽ kết nối mạng có dây cho các thiết bị đầu cuối trong hệ thống mạng bao gồm server, worktation, pc, desktop, printer, camera, ….

Sản phẩm có nhiều tốc độ chuyển dẫn tín hiệu khác nhau từ 10/100 Mbps cho đến 10/100/1000/10000 Mbps và các khe hỗ trợ truyền dẫn cáp quang thông qua hai chuẩn truyền single mode (truyền dẫn trên cùng 1 dây) ưu điểm khoảng cách truyền tín hiệu xa hàng cây số, và muilti mode (truyền vào một dây, một dây dẫn ra) khoảng cách truyền gần khoảng 500 mét tiết kiệm chi phí

Giảm giá!

PROMOTION - KHUYẾN MÃI

CBS110-08T

950,000
Giảm giá!

PROMOTION - KHUYẾN MÃI

CBS110-16T

2,520,000
Giảm giá!

Switch Cisco

SF95D-08

558,636
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960S-24TS-L

20,900,000
Giảm giá!

Switch Cisco

SG95D-08

1,023,182
Giảm giá!

Switch Cisco

SF95D-16

927,000
Giảm giá!

Switch Cisco

SF95-24

1,568,000
Giảm giá!

Switch Cisco

SG95-16

2,627,727
Giảm giá!

Switch Cisco

SG95-24

3,658,636
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960+24TC-L

12,836,040
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960L-24TS-AP

12,836,040
Giảm giá!

Switch Cisco

WS-C2960X-24PS-L

33,252,282