0938335597

LIC-MS225-48LP-10Y

23,418,338

Meraki Cisco LIC-MS225-48LP-10Y

  • Meraki MS225-48LP Enterprise License and Support, 10YR
  • Giấy phép bảng quyền (license) có giá trị trong vòng 120 tháng
  • Khách hàng dự án, reseller hoặc mua số lượng lớn vui lòng liên hệ chị Bích – Giám Đốc Kinh Doanh – 0918340511 để được hổ trợ tốt nhất