NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG LÝ NGUYỄN

Lý Nguyễn hoạt động với nguyên lý cực kỳ đơn giản, bạn vì mọi người và mọi người vì bạn. Tập thể là một phạm trù và quy chế ràng buộc tất cả cá nhân lại với nhau, dĩ nhiên chúng tôi không lượt bỏ quyền lợi chứng tỏ bản thân của mỗi cá nhân trong tâp thể nhưng Lý Nguyễn chú trọng phương thức, cách thức thể hiện của mỗi cá nhân theo chân lý Trái Đất Tròn, bạn làm gì, bạn làm như thế nào để khi gặp lại mỗi cá nhân lại là một người bạn, một người anh, một người chị …cho dù bạn rời khỏi tập thể Lý Nguyễn vì bất kỳ lý do gì.

Chúng tôi không hứa hẹn cho một chương trình học hỏi nhưng đó là yêu cầu cho mỗi cá nhân có sự cầu tiến, ở Lý Nguyễn chúng tôi sẽ dẫn dắt bạn đến với các tài nguyên kiến thức của các hãng sản xuất thiết bị mạng như Cisco, Hpe Aruba việc còn lại là của bạn.

Chúng tôi cũng có các quỹ đào tạo cho phép bạn tham gia các khoá học nâng cao trình độ nhằm cống hiến cho công ty, dĩ nhiên chúng tôi cũng sẽ có các điều kiện đi kèm cho các suất học này.

Quy trình tuyển dụng rất đa dạng cho dù ngay tại thời điểm Lý Nguyễn chưa có một vị trí tuyển dụng cụ thể bạn vẫn có thể gửi CV của bạn để tự ứng cử mình cho chúng tôi theo email nhansu@lynguyen.company. Chúng tôi đánh giá cao tinh thần làm việc hơn bằng cấp và chứng chỉ nếu bạn tự tin muốn được thử thách chính mình hãy liên hệ cùng chúng tôi.