0938335597

Showing 1–12 of 14 results

Wifi Cisco là một chủng loại thiết bị mạng được sản xuất bởi hãng sản xuất kinh doanh thiết bị công nghệ máy tính Cisco.
Sản phẩm wifi cisco là sản phẩm hỗ trợ chia sẽ kết nối có dây và không dây cho các thiết bị đầu cuối trong hệ thống mạng bao gồm server, worktation, pc, desktop, printer, camera, …, sản phẩm có nhiều tốc độ chuyển dẫn tín hiệu có dây khác nhau từ 10/100 Mbps cho đến 10/100/1000/10000 Mbps và không dây chuẩn A/B/G/N/AC tương ứng chuẩn A tốc độ tối đa 54Mbps, chuẩn B tốc độ tối đa 11 Mbps, chuẩn G tốc độ tối đa 54 Mbps, chuẩn N tốc độ tối đa 600 Mbps, chuẩn AC tốc độ tối đa 1Gbps

Giảm giá!

Wifi Cisco

AIR-AP1815I-S-K9

5,023,260
Giảm giá!

Wifi Cisco

AIR-AP1832I-S-K9

6,615,000
Giảm giá!

Wifi Cisco

AIR-AP2802I-S-K9

15,171,260
Giảm giá!

Wifi Cisco

AIR-CT3504-K9

50,740,000

Wifi Cisco

WAP371-E-K9

5,634,000

Wifi Cisco

WAP150-E-K9

3,223,000
1,488,000
Giảm giá!

Wifi Cisco

RV130W-A-K9

3,100,000
Giảm giá!

Wifi Cisco

AIR-CAP2602E-E-K9

10,688,000

Wifi Cisco

AIR-AP1852I-S-K9

11,834,126

Wifi Cisco

AIR-AP1852E-S-K9

12,999,140

Wifi Cisco

AIR-AP2802E-E-K9

16,654,990