0938335597

WS-C2960L-24TS-AP

17,148,714

SWITCH CISCO WS-C2960L-24TS-AP

  • 24 port ethernet 10/100/1000 Mbps, 04 solt use like as uplink interface or slot sfp
  • Flash memory 256MB, DDram 512MB, support 64 Vlans
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133