0938335597

WS-C2960L-48TS-AP

33,039,414

SWITCH CISCO WS-C2960L-48TS-AP

  • 48 port ethernet 10/100/1000 Mbps, 04 T/SFP port uplink or used like as SFP module optical
  • Flash memory 256 MB DDRAM 512 MB, IOS Lan Lite, support 64Vlans
  • Thiết bị được bảo hành 12 tháng tại trung tâm bảo hành Lý Nguyễn
  • Mua hàng gọi 02838118123 – 02838118133