0938335597

WS-C3560CX-12PC-S

24,699,675 21,171,150

SWITCH CISCO WS-C3560CX-12PC-S

  • 12 port 10/100/1000 Ethernet ports, 2 x 1 GE SFP and 2 x 1 GE copper Uplink Interfaces
  • Cisco IOS Software Feature Set IP Base, POE 240W
  • Thi?t b? ???c b?o hành 12 tháng t?i trung tâm b?o hành công ty C? Ph?n Lý Nguy?n
  • Khách hàng d? án, reseller ho?c mua s? l??ng l?n vui lòng liên h? ch? Bích – Giám ??c Kinh Doanh – 0918340511 ?? ???c h? tr? t?t nh?t